ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ  ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 26-02-2020 ಡೌನ್ ಲೋಡ್image1.8 MB  
ಸನ್ಮಾನ್ಯ  ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 25-02-2020 ಡೌನ್ ಲೋಡ್image3.3 MB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.