ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
ಯುಡಿಡಿ 60 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2018 ಕಮಲಾಪುರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ) 05.06.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image496 KB -
ಯುಡಿಡಿ 05 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2018 ತಿಕೋಟಾ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ 05.06.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image289 KB -
ಯುಡಿಡಿ 67 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2017 ಅಜ್ಜಂಪುರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ 13.04.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image366 KB -
ಯುಡಿಡಿ 44 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2018 ಕಡಬ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  18-03-2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image348 KB -
ಯುಡಿಡಿ 26 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2019 ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  03.03.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image577 KB -
ಯುಡಿಡಿ 39 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2017 ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  12.02.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image749 KB -
ಯುಡಿಡಿ 39 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2016 ಹುಣಸಗಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  12.02.2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್image814.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 65 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2016 ನೆಲಮಂಗಲ – ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ 26.12.2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image493.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 83 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಸೋಮೇಶ್ವರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.   24.06.2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image253.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 136 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2016 ಕಾಳಗಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  10.01.2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್image243.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 159 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಹುಳಿಯಾರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.  23.02.2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್image221.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 20 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2017 ಯಲ್ಲಾಪುರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.03.2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್image302.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 138 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಹಟ್ಟಿ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 04.12.2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್image201.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 116 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2016 ಬೆಳ್ಳೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 30.11.2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್image355.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 30 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014 ನಾಗಮಂಗಲ –ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 31.10.2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್image529.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 84 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಗೌರಿಬಿದನೂರು – ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.07.2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್image522 KB -
ಯುಡಿಡಿ 80 ಎಂಎಲ್ಆರ್  2015 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.02.2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್image249.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 167 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಬನ್ನೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 01.04.2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್image250.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 28 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ –ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.02.2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್image319.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 64 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.07.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image265.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 85 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕಬ್ಬೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.    07.07.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image201.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 57 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಭಾಗ್ಯನಗರ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 08.10.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image155.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 66 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಬೊರಂಗಾವ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.     05.10.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image245.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 210 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ನಂಜನಗೂಡು –ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.   03.10.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image460 KB -
ಯುಡಿಡಿ 35 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಅರಂಭಾವಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 03.10.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image198.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 09 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಹಾರೂಗೇರಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 13.08.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image340.3 KB -

ಯುಡಿಡಿ 05 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015

ಯುಡಿಡಿ 81 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2017 

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.

13.08.2015

29.10.2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್image379.2 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್image245 KB

-
ಯುಡಿಡಿ 82 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಜಾಲಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 05.08.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image267.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 56 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಕುಕನೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.
 
05.08.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image156.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 29 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಬಿಡದಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 
 
05.08.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image345.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 226 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಚನ್ನಗಿರಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image366.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 70 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಉಗಾರಖುರ್ದಾ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image191.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 62 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕಾರಟಗಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image223.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 52 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಅಮೀನಗಡ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 49 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಬೆಳ್ಳೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image196.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 48 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕುರೇಕೊಪ್ಪ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image214.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 42 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕಕ್ಕೇರಾ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image230.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 41 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಆಲಮೇಲ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image180.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 33 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಮುನವಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image300.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 13 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕುರುಗೋಡು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 25.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image259.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 73 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image157.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 71 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ವಿಟ್ಲ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.    24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image157.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 58 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕನಕಗಿರಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 55 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ನಾಗನೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 51 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image309 KB -
ಯುಡಿಡಿ 40 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಚಡಚಣ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image282.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 46 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕಮತಗಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image154.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 37 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಮಾರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image208.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 07 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಜಿಗಣಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 24.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image342.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 68 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image176.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 67 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಚನ್ನಮ್ಮ - ಕಿತ್ತೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image194.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 69 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಗುತ್ತಲ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image165.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 63 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಿ ಜಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image163.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 60 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಬಳಗಾನೂರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image205.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 59 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ತುರ್ವಿಹಾಳ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image211.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 50 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಸಿರವಾರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image302.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 47 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಎಂ ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image188.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 36 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ನಾಲತವಾಡ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image265.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 10 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಮುಗುಳಖೋಡ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 23.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image327.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 75 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಕೊಟೆಕಾರು – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image157.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 74 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಶೆಡಬಾಳ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image239.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 65 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಎಕ್ಸಂಬಾ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image197.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 53 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಕುಕನೂರು– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image218.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 44 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಮನಗೂಳಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image228.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 43 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಕುಡತಿನಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image213.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 39 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image192.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 38 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ನಿಡಗುಂದಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image237.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 01 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಮಸ್ಕಿ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image235.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 61 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಚಿಂಚಲಿ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image195.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 72 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಐನಾಪುರ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image188.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 54 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಕವಿತಾಳ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image164.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 11 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಚಂದಾಪುರ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image428.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 03 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image237.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 02 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image297.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 71 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಅಂಕೋಲಾ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 15.06.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image275.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 12 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015  ಹುಣಸೂರು– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 29.05.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image767.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 100 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014 ಕಾಪು– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.05.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image339 KB -
ಯುಡಿಡಿ 132 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 15.05.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image877 KB -
ಯುಡಿಡಿ 241 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಹಳಿಯಾಳ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 19.03.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image457.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 230 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಪುತ್ತೂರು– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.01.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image624.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 12 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014 ಶಹಾಪುರ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 22.01.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image447.8 KB
ಯುಡಿಡಿ 213 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಚಳ್ಳಕೆರೆ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 21.01.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image490.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 228 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಮುದಗಲ್– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.01.2015 ಡೌನ್ಲೋಡ್image518.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 208 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಮುಳಬಾಗಿಲು– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 15.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image311.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 02 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014  ಹುನಗುಂದ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image505.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 225 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಸದಲಗ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image502.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 224 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಕುಡಚಿ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image310.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 223 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಹುಕ್ಕೇರಿ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image551.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 222 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಜೇವರ್ಗಿ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image254.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 221 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಚಿಂಚೋಳಿ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image285.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 227 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಪಾಂಡವಪುರ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image746.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 220 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಅಫಜಲಪುರ– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image265.4 KB -
ಯುಡಿಡಿ 86 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014  ಟಿ ನರಸೀಪುರ– ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image596.8 KB -
ಯುಡಿಡಿ 01 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014  ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್– ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 11.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image521.6 KB -
ಯುಡಿಡಿ 232 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಮುಧೋಳ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image547.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 231 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಹೊಸಕೋಟೆ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image449.2 KB -
ಯುಡಿಡಿ 229 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಉಲ್ಲಾಳ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image301.7 KB -
ಯುಡಿಡಿ 215 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image420.1 KB -
ಯುಡಿಡಿ 214 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಸಿರಗುಪ್ಪ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image798 KB -
ಯುಡಿಡಿ 212 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಹಿರಿಯೂರು– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.     09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image221.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 211 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013  ಕನಕಪುರ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ.   09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1 MB -
ಯುಡಿಡಿ 11 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2014  ಸುರಪುರ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image750.9 KB -
ಯುಡಿಡಿ 10 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಅರಸೀಕೆರೆ– ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 09.12.2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್image498.5 KB -
ಯುಡಿಡಿ 154 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ತುಮಕೂರು– ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.12.2013 ಡೌನ್ಲೋಡ್image141.3 KB -
ಯುಡಿಡಿ 153 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ವಿಜಯಪುರ– ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.12.2013 ಡೌನ್ಲೋಡ್image185 KB -
ಯುಡಿಡಿ 152 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2013 ಶಿವಮೊಗ್ಗ– ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇ. 20.12.2013 ಡೌನ್ಲೋಡ್image158.9 KB -

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.